بایگانی برچسب ها : آموزش ریتم شناسی

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۴ از ۹ ) بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به ... ادامه مطلب »

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی گیتار

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی گیتار ( ۴ از ۹ ) بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به ... ادامه مطلب »