ریتم شناسی پیانو

توضیحات مختصر در خصوص ریتم شناسی پیانو

توضیحات مختصر در خصوص ریتم شناسی پیانو از زبان استاد علیرضا بهرامی استاد علیرضا بهرامی در ویدئویی چند دقیقه ای مطالب اولیه ای را در خصوص ریتم شناسی پیانو ارائه کردند و در خصوص اهمیت ریتم شناسی پیانو نکات را خاطرنشان شدند. همچنین ایشان به بررسی ریتم های ۲/۴ و باسانوا در پیانو پرداختند.   • بخش اول – ریتم ... ادامه مطلب »

درس ۱ – ریتم Passa Double جهت ریتم شناسی پیانو

درس ۱ – ریتم Passa Double جهت ریتم شناسی پیانو بعد از استقبال قابل توجهی که کارشناسان و مدرسین موسیقی از کتاب های ریتم شناسی ABM به عمل آوردند بنا به تقاضای مکرر و تشویق های این عزیزان، بر آن شدم که که بازهم برای اولین بار ، کتاب ریتم شناسی پیانو را ارائه دهم. این کتاب شامل اتودهایی جهت ... ادامه مطلب »

درس ۱۵ – اتودها جهت ریتم شناسی پیانو

درس ۱۵ – اتودها جهت ریتم شناسی پیانو اتودهای پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای ریتم شناسی پیانو در این درس ارائه شده است. قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های باسانوا برای ساز پیانو می باشد. ادامه مطلب »