ریتم شناسی موسیقی کودک

طبلک BRS جهت تمرین ریتم شناسی موسیقی کودک

طبلک BRS جهت تمرین ریتم شناسی موسیقی کودک طبلک BRS مناسب جهت تمرین ریتم شناسی کودک و بزرگسال و بهترین ابزار برای اشنایی کودکان و مربیان با مباحث ریتم شناسی در کلاس های ارف و موسیقی کودک میباشد. به دلیل مشکلات استفاده از طبلک های گدانی و شکننده بودن آن طرح طبلکBRS توسط استاد علیرضا بهرامی مطرح گردید وساز موجود ... ادامه مطلب »