ریتم شناسی تار

درس ۱ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی تار

درس ۱ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی تار ( آشنایی با اتودهای مرتبط به ریتم شناسی این ساز پراهمیت می باشد )   در دنیای موسیقی، ریتم و ریتم شناسی از جایگاه خاصی برخوردار و به تخصصی ویژه نیاز دارد. کلیه آهنگسازان ، تنظیم کنندگان و نوازندگان به این امر واقفند و همواره آن را به عنوان قلب ارکستر ... ادامه مطلب »

درس ۸ – اتودها جهت ریتم شناسی تار

درس ۸ – اتودها جهت ریتم شناسی تار اتودهای پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای ریتم شناسی تار در این درس ارائه شده است. قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های باسانوا برای ساز تار می باشد.   ادامه مطلب »

درس ۱ – اتودها جهت ریتم شناسی تار

در دنیای موسیقی، ریتم و ریتم شناسی از جایگاه خاصی برخوردار و به تخصصی ویژه نیاز دارد. کلیه آهنگسازان ، تنظیم کنندگان و نوازندگان به این امر واقفند و همواره آن را به عنوان قلب ارکستر یا تنظیمات خود می شناسند. آشنایی و نزدیکی چندین ساله اینجانب با اساتید محترم و ملاحظه سردرگمی در این امر و نظر به تشویق ... ادامه مطلب »