دروس BRS

گوشه ای از گفتگو با استاد علیرضا بهرامی در خصوص “تنبک نوازی مدرن”

گوشه ای از گفتگو با استاد علیرضا بهرامی در خصوص “تنبک نوازی مدرن” در این ویــدئو ۱۵ دقــیقه ای سخنان ایشان را در خــصوص علل مطرح کردن مــبحث جدید “تنبک نوازی مدرن” و ادغام ریتم های بین المللی با ترانه های متفاوت را خواهیم شنید.     نمایش بخش اول از گفتگو با استاد بهرامی ( دانلود ) نمایش بخش ... ادامه مطلب »

پیشگفتار علیرضا بهرامی (ویدئو)

پیشگفتاری از علیرضا بهرامی در خصوص علت نامگذاری متودهای آموزشی خود تحت عنوان ABM و همچنین توضیحات اولیه در خصوص علل تالیف کتب ریتم شناسی و مدعی بودن ایشان بعنوان خالق مباحث ریتم شناسی. قابل ذکر است ، علیرضا بهرامی در این ویدئو علت اهمیت ریتم شناسی خصوصا ریتم شناسی جهت سازهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده اند.   ... ادامه مطلب »

بررسی سنج ها در درامز

بررسی سنج ها در درامز یک سنج راید از قسمتهای متفاوتی مثل زنگ لبه وبدنه تشکیل شده است. وزن واندازه از جمله معیارهایی هستند که صدای یک سنج را میسازند. .دانستن این امر در انتخاب یک سنج خوب به شما کمک میکند اندازه ی زنگ: هر چه اندازه ی زنگ راید بزرگتر باشد صدای گرمتری از آن تولید میشود. وزن: ... ادامه مطلب »