آناتومی بدن

تمرینات آمادگی جسمانی نوازندگان – جلسه دوم

ورزش و تمرینات مناسب جهت بالا بردن سطح آمادگی جسمانی نوازندگان – جلسه دوم از سال ۱۳۸۷ به همت استاد علیرضا بهرامی کلاس هایی برای نوازندگان برگذار می گردد. که این دوره از کلاس ها متشکل از تمرینات متناسب جهت بالا بردن سطح آمادگی جسمانی افراد، آشنایی نوازندگان با آناتومی بدن و تمریناتی جهت هماهنگی عصب و عضله می باشد. ... ادامه مطلب »

ورزش و تمرینات مناسب جهت بالا بردن سطح آمادگی جسمانی نوازندگان

ورزش و تمرینات مناسب جهت بالا بردن سطح آمادگی جسمانی نوازندگان از سال ۱۳۸۷ به همت استاد علیرضا بهرامی کلاس هایی برای نوازندگان برگذار می گردد. که این دوره از کلاس ها متشکل از تمرینات متناسب جهت بالا بردن سطح آمادگی جسمانی افراد، آشنایی نوازندگان با آناتومی بدن و تمریناتی جهت هماهنگی عصب و عضله می باشد. که یکی از ... ادامه مطلب »

نظر استاد بهرامی در خصوص اهمیت ماساژدرمانی

نظر استاد بهرامی در خصوص اهمیت ماساژدرمانی در گفتگویی چند دقیقه ای با استاد علیرضا بهرامی ایشان به بحث در خصوص اهمیت ماساژدرمانی و آشنایی با آناتومی بدن جهت نوازندگان پرداختند. همچنین ایشان نسبت به جبه گیری ناصحیح برخی از نوازندگان در خصوص صحبت های اخیر گلایه کردند و مجددا تاکید کردند که آشنایی با آناتومی بدن و ماهیچه شناسی ... ادامه مطلب »

تمرینات فیزیکی جهت بالا بردن توان نوازندگی

برگرفته از سخنان استاد علیرضا بهرامی: کلیه اساتید موسیقی باید آناتومی، فیزویولوژی و ماهیچه های بدن را بشناسند تا در صورت بروزهرگونه مشکل فیزیکی برای هنرجو در حین نوازندگی بتوانند بصورت صحیح آنرا درمان نمایند. همچنین تاکید مهم ایشان در خصوص اساتید عزیز موسیقی این است که حتما هفته ای ۲ تا ۳ ساعت از وقت خود را باید جهت ... ادامه مطلب »