آموزش تمپونوازی مدرن

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت تمپونوازی مدرن

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت تمپونوازی مدرن بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای سازهای ... ادامه مطلب »