بایگانی نویسنده: BRS Online

درس ۱ – ریتم Passa Double جهت ریتم شناسی سنتور

درس ۱ – ریتم Passa Double جهت ریتم شناسی سنتور ( آشنایی با اتودهای مرتبط به ریتم شناسی این ساز پراهمیت می باشد ) در دنیای موسیقی، ریتم و ریتم شناسی از جایگاه خاصی برخوردار و به تخصصی ویژه نیاز دارد. کلیه آهنگسازان ، تنظیم کنندگان و نوازندگان به این امر واقفند و همواره آن را به عنوان قلب ارکستر ... ادامه مطلب »