بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۵

گفتگو با استاد علیرضا بهرامی ، در خصوص ضعف ریتم های بین المللی در تنبک نوازی

گفتگو با استاد علیرضا بهرامی ، در خصوص ضعف ریتم های بین المللی در تنبک نوازی و تاکید ایشان به اساتید جهت فراگیری ریتم های بین المللی در تنبک نوازی امروز در گفتگویی کوتاه با استاد علیرضا بهرامی ، ایشان بارها به ضعف و جای خالی ریتم های بین المللی در تنبک نوازی اشاره کردند و بسیار به اساتید تاکید ... ادامه مطلب »