بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن

 بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن   استاد علیرضا بهرامی در ویدئویی کوتاه ، به بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن پرداختند و همچنین در بخشی از ویدئو به معرفی ریتم های باسانوا و فانک در ساز کاخن پرداختند.   بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن – پ ۱ بررسی ریتم های بین المللی ... ادامه مطلب »

معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا

 معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا   استاد علیرضا بهرامی در ویدئویی کوتاه ، به معرفی مختصر اتودهای اولیه و همچنین برخی از ریتم ها در ساز تومبا نمودند.   • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش  معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا  – پارت اول • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش  معرفی اجمالی ریتم های پایه ... ادامه مطلب »

بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی

بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی   بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی توسط استاد علیرضا بهرامی   • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی – پارت ۱ • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو ... ادامه مطلب »

آموزش ریتم باسانوا در تمپونوازی مدرن

آموزش ریتم باسانوا در تمپونوازی مدرن   • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش ریتم باسانوا در تمپونوازی مدرن – پارت اول • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش ریتم باسانوا در تمپونوازی مدرن – پارت دوم ادامه مطلب »

آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی

آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی   آموزش مختصر و مقدماتی از نحوه نواختن ریتم فانک در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی   • مشاهده و دانلود ویدئو آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی ادامه مطلب »

بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو   استاد علیرضا بهرامی در ویدیویی کوتاه به بررسی نحوه نواختن ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو پرداختند همچنین نحوه نواختن ریتم های بین المللی در ضرب و تمپونوازی مدرن به نمایش گذاشتند.   • مشاهده و دانلود پارت ۱ – بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو • مشاهده و دانلود پارت ۲ ... ادامه مطلب »