بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار استاد علیرضا بهرامی در آموزشی مختصر، به معرفی اتودهای پایه ای ریتم شناسی گیتار و همچنین به آموزش جهت آشنایی با برخی از ریتم های بین المللی و نحوه نوازندگی آنها پرداختند   • مشاهده و دانلود پارت ۱ – توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار • مشاهده و دانلود پارت ۲ – توضیح ... ادامه مطلب »