بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

کتاب ریتم شناسی موسیقی کودک تالیف استاد علیرضا بهرامی منتشر شد

کتاب ریتم شناسی موسیقی کودک تالیف استاد علیرضا بهرامی منتشر شد به نام خدایی که قلب را با مترونوم و ریتم خاص و زیبایش در بدن انسان گنجاند تا انسان اِشراف پیدا کند به اَشرف بودنش. بعد از آنکه خداوند در من نهاد که بتوانم ریتم شناسی اکثر سازها را به قلم در آورم در ادامه … بر آن شدم ... ادامه مطلب »