بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۳

آموزش مجازی درامز – پارت هشتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هشتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت دولاچنگ) آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی   موارد آموزش داده شده در این پارت: • اتود ۱-۱ بروی روی پد با نت دولاچنگ بصورت تفکیک شده • اتود ۲-۲ بروی روی پد با نت دولاچنگ  بصورت تفکیک شده  • آموزش اتودها بصورت نت دولاچنگ ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی درامز – پارت هفتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت چنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هفتم :  آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد  (نت چنگ) آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی   موارد آموزش داده شده در این پارت: • اتود ۱-۱ بروی روی پد با نت چنگ بصورت تفکیک شده • اتود ۲-۲ بروی روی پد با نت چنگ بصورت تفکیک شده    • آموزش اتودها بصورت نت چنگ ... ادامه مطلب »

پاسخ استاد علیرضا بهرامی به سوالات مطرح شده در خصوص اهمیت کاور کردن

پاسخ استاد علیرضا بهرامی به سوالات مطرح شده در خصوص اهمیت کاور کردن طی هفته های گذشته جمعی از نوازندگان درامز که از شیراز و برخی شهرستان ها با استاد بهرامی در تماس بودند ، مرتبا در خصوص کاور کردن سوالاتی را مطرح می کردند. استاد بهرامی به این سوالات پاسخ دادند و در یک ویدئو ۱۰دقیقه ای اشاره کردند ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی درامز – پارت ششم: آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت سیاه، چنگ و دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت ششم:  آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد  (نت سیاه) آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی   موارد آموزش داده شده در این پارت: • اتود ۱-۱ بروی روی پد با نت سیاه بصورت تفکیک شده • اتود ۲-۲ بروی روی پد با نت سیاه بصورت تفکیک شده   تماشای ویدئوها:  • آموزش اتودها بصورت ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی درامز – پارت پنجم: ضرب پای چپ در اتودها (سطح مبتدی)

آموزش مجازی درامز – پارت پنجم: ضرب پای چپ در اتودها (سطح مبتدی)   مباحث مطرح شده در این قسمت: • بکار بردن ضرب پای چپ در اتودها • دروس انتقال اتودها با همراهی هر دو پا • قسمت اول از پارت پنجم آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی • قسمت دوم از پارت پنجم آموزش مجازی درامز – ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی درامز – پارت چهارم: ضرب پای راست در اتودها (سطح مبتدی)

آموزش مجازی درامز – پارت چهارم: ضرب پای راست در اتودها (سطح مبتدی) آموزش مجازی درامز (ویدئو) توسط استاد علیرضا بهرامی   موضوعات آموزش داده شده در پارت چهارم: • بکار بردن ضرب پای راست (kick) در اتودهای اولیه نوازندگی درامز • انتقال اتودها به همراه ضرب پای راست • بخش اول از پارت چهارم آموزش مجازی درامز (سطح مبتدی) • ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی درامز – پارت سوم: آموزش انتقال چهار اتود پایه

آموزش مجازی درامز (ویدئو) توسط استاد علیرضا بهرامی موضوع آموزش داده شده در پارت سوم: • انتقال اتودهای پایه ای آموزش داده شده برروی چند طبل • ویدئو شماره یک – پارت سوم آموزش آنلاین • ویدئو شماره دوم – پارت سوم آموزش آنلاین • ویدئو شماره سوم – پارت سوم آموزش آنلاین • ویدئو شماره چهارم – پارت سوم ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی درامز – پارت دوم: آموزش چهار اتود پایه نوازندگی

آموزش مجازی درامز (ویدئو) توسط استاد علیرضا بهرامی موضوعات آموزش داده شده در پارت دوم: • معرفی چهار اتود پایه ای • آموزش نواختن صحیح اتود RLRL یا ۱-۱ • آموزش نواختن صحیح اتود  RRLL یا ۲-۲ • آموزش نواختن صحیح اتود RRL یا ۱-۲ • آموزش نواختن صحیح اتود LRR یا ۲-۱    • نمایش ویدئو آموزش مجازی درامز ... ادامه مطلب »