بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۳

درس ۸ – ریتم Chicken جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

درس ۸ – ریتم  Chicken جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز ( ۸ از ۱۰ ) بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ... ادامه مطلب »

مطرح کردن موضوع تنفس صحیح توسط استاد بهرامی

مطرح کردن موضوع تنفس صحیح وسط استاد بهرامی برای اولین بار در دنیا در گفت و گویی که طی چند روز گذشته با استاد علیرضا بهرامی در خصوص شیوه صحیح تنفس، نفس گیری، کنترل ضربان قلب و تسلط بر نوازندگی داشتیم، ایشان آموزش های خود را در این باب که حی برای ورزشکاران ضروری است، مطرح نمودند. از آنجایی که ... ادامه مطلب »

درس ۴ – ریتم Slow Rock جهت آموزش بینگو بانگو

درس ۴ – ریتم Slow Rock جهت آموزش بینگو بانگو ( ۴ از ۷ ) بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به ... ادامه مطلب »

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه

درس ۴ – ریتم Fast 6/8 جهت ریتم شناسی کمانچه ( ۴ از ۹ ) بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به ... ادامه مطلب »