بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۲

درس ۳ – اتودها جهت ریتم شناسی گیتارباس

درس ۳ – اتودها جهت ریتم شناسی گیتارباس   اتودهای پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای گیتار باس در این درس ارائه شده است. قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های Chicken برای ساز گیتارباس می باشد. ادامه مطلب »

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین تنبک نوازی مدرن

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین تنبک نوازی مدرن اتود پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای تنبک نوازی در این درس ارائه شده است. قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های passa double برای ساز تنبک می باشد. ادامه مطلب »

پیشگفتار علیرضا بهرامی (ویدئو)

پیشگفتاری از علیرضا بهرامی در خصوص علت نامگذاری متودهای آموزشی خود تحت عنوان ABM و همچنین توضیحات اولیه در خصوص علل تالیف کتب ریتم شناسی و مدعی بودن ایشان بعنوان خالق مباحث ریتم شناسی. قابل ذکر است ، علیرضا بهرامی در این ویدئو علت اهمیت ریتم شناسی خصوصا ریتم شناسی جهت سازهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده اند.   ... ادامه مطلب »

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین تمپونوازی مدرن

درس ۴ – اتودها جهت شیوه نوین تمپونوازی مدرن اتود پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای تمپونوازی در این درس ارائه شده است. قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های passa double برای ساز تمپو می باشد. ادامه مطلب »

درس ۵ – اتودها جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

درس ۵ – اتودها جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز   چهار اتود پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای درامز در این درس ارائه شده است. قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های باسانوا برای ساز درامز می باشد. آموزش تصویری درس فوق توسط استاد علیرضا بهرامی ، بزودی … ادامه مطلب »