آموزش تصویری ریتم های پایه ای درامز – ریتم ۴ پاسادوبل

آموزش تصویری ریتم های پایه ای درامز – ریتم ۴ پاسادوبل

آموزش ریتم های پایه ای درامز توسط استاد علیرضا بهرامی
آموزش ریتم ۴ پاسادویل

 

لینک نمایش ویدئوهای آموزشی با کیفیت پایین:

• نمایش بخش اول در آپارات

• نمایش بخش دوم در آپارات

 

 

جوابی بنویسید