پاسخ استاد علیرضا بهرامی به سوالات مطرح شده در خصوص اهمیت کاور کردن

پاسخ استاد علیرضا بهرامی به سوالات مطرح شده در خصوص اهمیت کاور کردن

پاسخ استاد علیرضا بهرامی به سوالات مطرح شده در خصوص اهمیت کاور کردن

طی هفته های گذشته جمعی از نوازندگان درامز که از شیراز و برخی شهرستان ها با استاد بهرامی در تماس بودند ، مرتبا در خصوص کاور کردن سوالاتی را مطرح می کردند.
استاد بهرامی به این سوالات پاسخ دادند و در یک ویدئو ۱۰دقیقه ای اشاره کردند که کاور کردن به این شگل فاقد هرگونه ارزش اموزشی می باشد.
ایشان تاکید کردند که اگر قرار است مسابقاتی برگزار شود ، حتما براساس ازمون های بین المللی و اکادمیک برگزار شود.
ایشان امیدوار است که این برنامه نو پا در مسیر صحیح خود قرار گیرد و باعث تربیت نوازندگان قدرتمند شود

 • بخش اول از پاسخ استاد علیرضا بهرامی

 • بخش دوم از پاسخ استاد علیرضا بهرامی

 • بخش سوم از پاسخ استاد علیرضا بهرامی

 • بخش چهارم از پاسخ استاد علیرضا بهرامی

جوابی بنویسید