معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا

معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا

 معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا

 

استاد علیرضا بهرامی در ویدئویی کوتاه ، به معرفی مختصر اتودهای اولیه و همچنین برخی از ریتم ها در ساز تومبا نمودند.

 

• مشاهده و دانلود ویدئو آموزش  معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا  – پارت اول

• مشاهده و دانلود ویدئو آموزش  معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا  – پارت دوم

• مشاهده و دانلود ویدئو آموزش  معرفی اجمالی ریتم های پایه در ساز تومبا  – پارت سوم

جوابی بنویسید