معرفی اجمالی ریتم باسانوا در تنبک نوازی مدرن

معرفی اجمالی ریتم باسانوا در تنبک نوازی مدرن

معرفی اجمالی ریتم باسانوا در تنبک نوازی مدرن

استاد علیرضا بهرامی در قالب ویدئو ۱۵ دقیقه ای ، ریتم بین المللی باسانوا در تنبک نوازی مدرن و همچنین کاربرد آن در موسیقی پاپ ایرانی را معرفی کردند. و همچنین تمرین ها و تکنیک های اولیه جهت نواختن این ریتم را آموزش دادند.

 

این ویدئو در قالب سه پارت ۵ دقیقه ای در دسترس می باشد:

            • نمایش پارت اول – ریتم باسانوا در تنبک نوازی مدرن

            • نمایش پارت دوم – ریتم باسانوا در تنبک نوازی مدرن

            • نمایش پارت سوم – ریتم باسانوا در تنبک نوازی مدرن

جوابی بنویسید