مطرح کردن موضوع تنفس صحیح توسط استاد بهرامی

مطرح کردن موضوع تنفس صحیح توسط استاد بهرامی

مطرح کردن موضوع تنفس صحیح وسط استاد بهرامی برای اولین بار در دنیا

در گفت و گویی که طی چند روز گذشته با استاد علیرضا بهرامی در خصوص شیوه صحیح تنفس، نفس گیری، کنترل ضربان قلب و تسلط بر نوازندگی داشتیم، ایشان آموزش های خود را در این باب که حی برای ورزشکاران ضروری است، مطرح نمودند.

از آنجایی که این موضوع بسیار جالب توجه ، خاص و جدید بود، تقاضا کردیم که به صورت ویدئو این موضوع را برروی سایت انتشار دهیم، که خوشبختانه با موافقت ایشان روبرو شد.

• بخش اول – مطرح کردن و اطلاع رسانی در خصوص موضوع مطرح شده

• بخش دوم – نواختن ساز و نمایش نحوه صحیح نفس گیری

• بخش سوم – صحیت های و توضیحات پایانی استاد بهرامی

جوابی بنویسید