قسمتی از صحبت های استاد بهرامی در خصوص سازهای زهی زخمه ای

قسمتی از صحبت های استاد بهرامی در خصوص سازهای زهی زخمه ای

oab

قسمتی از صحبت های استاد علیرضا بهرامی در خصوص سازهای زهی زخمه ای (گیتار)

در گفت و گویی ۵۵دقیقه ای با استاد علیرضا بهرامی در خصوص سازهای زهی زخمه ای ، ایشان بصورت مختصر در خصوص ریتم شناسی گیتار و تکنیک های نوازندگی این ساز مباحثی را مطرح نمودند ، که این قسمت از سخنان ایشان را در دو قسمت ۹ دقیقه ای خدمت شما ارائه می گردد.
از نکات جالب توجه این قسمت از سخنان استاد بهرامی ، تقدیر و تشکر از سایت نت آهنگ می باشد

 

جوابی بنویسید