صحبت های استاد علیرضا بهرامی در خصوص جوان درامر ایرانی

صحبت های استاد علیرضا بهرامی در خصوص جوان درامر ایرانی

oab

صحبت های استاد علیرضا بهرامی در خصوص جوان درامر ایرانی

پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ استاد بهرامی با ما گفتگویی داشتند که ایشان در این گفتگو بصورت مخصر نکات کلیدی و پایه ای که هر جوان درامر ایرانی باید به آن توجه داشته باشد را مطرح کردند.

همچنین استاد بهرامی نکاتی از قبیل ماهیچه شناسی ، شیوه صحیح تنفس ، آناتومی بدن ، نرمش هایی جهت بالا بردن توان نوازندگی و غیره را مطرح کردند که متاسفانه در سطح جهان، نوازندگان به این عوامل مهم و موثر در نوازندگی بها نمی دهند.

و در آخر ایشان مدرسین خارج کشور که با خلق و خو و همچنین فرهنگ جوان ایرانی آشنایی ندارند و جهت تدریس به ایران دعوت می شوند را مورد نقد قرار دادند.

 

جوابی بنویسید