شیوه نوین تنبک و دف نوازی مدرن کتاب ۱,۲

74906_287568461382764_695155525_n
تالیفات استاد علیرضا بهرامی – شیوه نوین تنبک و دف نوازی مدرن

نام کتاب:
شیوه نوین تنبک و دف نوازی مدرن کتاب ۱،۲
آشنایی با ریتم های پایه ای درامز کتاب ۱، ۲، ۳

توضیحات: شامل ریتم های بین المللی جهت نواختن سازهای تمبک، دف، تمپو، تومبا، جیمبی و کاخن
انتشار: بهار ۱۳۸۷ (برای اولین بار)

Publications of Alireza Bahrami – Topic 1: The new methods for modern playing the Tombak & Daf

Book Title:
The new methods for modern playing the Tombak & Daf
and introducation for fundamental rhythmes of Drums
Book 1,2 [Tombak & Daf], Book 1,2,3 Drums

Comment:
international rhythms of Tombak, Daf, Tempo, Bongos, Jembey & Cajon
Alireza Bahrami 2008, Spring [For the First Time]

جوابی بنویسید