توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

استاد علیرضا بهرامی در آموزشی مختصر، به معرفی اتودهای پایه ای ریتم شناسی گیتار و همچنین به آموزش جهت آشنایی با برخی از ریتم های بین المللی و نحوه نوازندگی آنها پرداختند

 

• مشاهده و دانلود پارت ۱ – توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

• مشاهده و دانلود پارت ۲ – توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

• مشاهده و دانلود پارت ۳ – توضیح اجمالی از ریتم شناسی گیتار

جوابی بنویسید