بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

 

استاد علیرضا بهرامی در ویدیویی کوتاه به بررسی نحوه نواختن ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو پرداختند همچنین نحوه نواختن ریتم های بین المللی در ضرب و تمپونوازی مدرن به نمایش گذاشتند.

 

• مشاهده و دانلود پارت ۱ – بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

• مشاهده و دانلود پارت ۲ – بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

• مشاهده و دانلود پارت ۳ – بررسی اجمالی ریتم ۶/۸ پاپ در تمپو

جوابی بنویسید