آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی

آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی

آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی

 

آموزش مختصر و مقدماتی از نحوه نواختن ریتم فانک در ساز جیمبی توسط استاد بهرامی

 

• مشاهده و دانلود ویدئو آموزش مقدماتی ریتم نوازی در ساز جیمبی

جوابی بنویسید