آموزش مجازی درامز – پارت پنجم: ضرب پای چپ در اتودها (سطح مبتدی)

آموزش مجازی درامز – پارت پنجم: ضرب پای چپ در اتودها (سطح مبتدی)

 

مباحث مطرح شده در این قسمت:

• بکار بردن ضرب پای چپ در اتودها

• دروس انتقال اتودها با همراهی هر دو پا

• قسمت اول از پارت پنجم آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی

• قسمت دوم از پارت پنجم آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی

جوابی بنویسید