آموزش ضرب و تمپو نوازی مدرن

آموزش ضرب و تمپو نوازی مدرن

آموزش ضرب و تمپو نوازی مدرن

استاد علیرضا بهرامی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ در خصوص جدیدترین شیوه نوازندگی ضرب و تمپو که برای اولین بار در سطح جهان توسط ایشان مطرح شده است، توضیحاتی را ارائه نمودند.

در این شیوه نوازندگی تمام ریتم های بین المللی دنیا همچون باسانوا، جازوالس، فانک، رگه، اسلوراک و … توسط دوساز ضرب و تمپو نواخته می شود.

ایشان در ویدئویی ۲۴ دقیقه ای توضیحات کامل و دقیق در این خصوص ارائه دادند و با اجرا بخشی از ترانه های خانم گوگوش، مانی رهنما و رضا صادقی با استفاده از این شیوه نوازندگی به نمایش ریتم پرداختند.

 

 

• ویدئو بخش اول – شیوه نوین ضرب و تمپو نوازی ( مقدمه )

• ویدئو بخش اول – شیوه نوین ضرب و تمپو نوازی ( مقدمه و اجرا ریتم باسانوا )

• ویدئو بخش اول – شیوه نوین ضرب و تمپو نوازی ( اجرا ریتم فانک و اسلوراک )

• ویدئو بخش اول – شیوه نوین ضرب و تمپو نوازی ( اجرا ریتم رگه )

جوابی بنویسید