آشنایی با ABM

آشنایی با متدهای علیرضا بهرامی که تحت عنوان ABM (AliReza Bahrami Methods) شناخته میشود.

 

کلیه دروس قدم به قدم آموزش داده شده و در ریتم شناسی کلیه سازها ، چیدمان دروس با یکدیگر همخوانی دارد.

مترونوم و تایمینگ اجباریست ، البته ممکن است در جهان موسیقی این مورد به جهاتی عادی تر باشد ولی در این مقطع و در آموزش های برگرفته از ABM اهمیت زیادی خواهد داشت. روش تدریس خاص و ایده های خاص که در ویدئوهای آموزشی قابل مشاهده خواهد بود.

لذا چیدمان دروس براساس آمادگی جسمانی افراد عادی نوشته شده است.

ABM – AliReza Bahrami Methods

جوابی بنویسید